Info voor patiënten

Praktijknieuws

VOORLOPIG GEEN NIEUWE PATIENTEN

Gezien de recent grote instroom aan nieuwe patiënten in onze praktijk en om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven verzekeren, kunnen wij voorlopig geen nieuwe patiënten meer aannemen.

Bij uw huisarts kan u terecht voor:

Zorg en begeleiding in alle fasen van het leven: baby's, kinderen, puber, volwassenen, ouderen 

Diagnose, behandeling en opvolging van ziekten: 

 • acuut: infecties, kwetsuren, sportletsels, pijn
 • chronisch: hog bloeddruk, diabetes, reuma, allergie,...
 • kleine ingrepen: wondhechting, verwijderen van kleine huidletsels, oorstoppen verwijderen,... 
 • gynaecologie en zwangerschapsbegeleiding: anticonceptie, spiraaltje plaatsen, uitstrijkje, infecties,...
 • psychische problemen, stress-gebonden klachten, depressie, angst, levensvragen,... 

Uitvoeren van technische onderzoeken, oa:

 • bloedafname 
 • EKG
 • longfunctiemeting 

Preventie:

 • vaccinaties
 • reisadvies 
 • uitvoeren van de juiste preventieve onderzoeken, oa voor nierinsuffieciëntie, diabetes en preventieve kankeronderzoeken
 • pre-operatieve onderzoeken, advies en uitleg 
 • geschiktheidsonderzoek voor sporters 

Samenwerking met andere zorgverleners

 • verwijzing naar en overleg met collega-specialisten 
 • samenwerking en overleg met verpleging, kinesisten, diëtisten, psychologen, podologen,...
 • thuis of in het rusthuis 
 • overleg met sociale diensten als OCMW, CLB, Kind en Gezin,... 
Een groepspraktijk
Wij kiezen voor een groepspraktijk. Dit heeft voordelen voor zowel patiënt als arts. Er is altijd een arts beschikbaar, de dossiers zijn steeds voor alle artsen te raadplegen en er wordt onderling overlegd. U behoudt uiteraard de vrije artsenkeuze. In bepaalde situaties zal u echter geholpen worden door de arts die beschikbaar is: urgenties, vakanties, drukke periodes,... Voor bepaalde patiënten (ernstige of meer complexe dossiers) is het raadzaam zo veel mogelijk bij dezelfde arts te komen. Uw huisarts zal dit met u bespreken.
Praktisch
 • Kom zo veel mogelijk zelf naar de praktijk
 • U kan vanaf nu met bancontact betalen. Gelieve dit ook zo veel mogelijk te doen.
 • Voorschriften kunnen niet telefonisch worden gevraagd. Bij langdurige inname van medicatie zal uw huisarts u voldoende voorschriften meegeven tot een volgende controle.
 • Ook voor het maken van medicatievoorschriften en attesten, of het invullen van formulieren, dient u op consultatie te komen. 
 • Gezien de nieuwe Europese privacy-wetgeving zullen er geen voorschriften en andere documenten meer klaargelegd worden. Afhalen van documenten kan enkel tijdens de aanwezigheid van de secretaresse, zij kan u ze dan persoonlijk overhandigen.
Het GMD (Globaal Medisch Dossier)
 • Het GMD bundelt al uw medische gegevens en is van groot belang bij doorverwijzing en belangrijke medische beslissingen. Uw huisarts beheert dit en krijgt hiervoor jaarlijks een vergoeding van uw ziekenfonds. Met een GMD betaalt u minder remgeld bij elke huisarts van deze praktijk.
Weekwacht
 • Van 20u 's avonds tot 8u 's ochtends werken we met verschillende artsen van verschillende praktijken samen in een wachtsysteem. Tijdens deze uren belt u alleen voor dringende medische zaken
Weekend
 • Van vrijdagavond 20u tot maandagochtend 8u, en op feestdagen, kan u terecht in de Huisartsenwachtpost. Alle huisartsen van uw streek verzekeren er in een beurtsysteem de permanentie. De wachtpost is er voor dringende hulpverlening die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.

  WACHTPOST ZENNEVALLEI
  Alsembergsesteenweg 89
  1501 Buizingen
  02/ 361.10.10

  www.wachtpostzennevallei.be