's Nachts en in het weekend kan u terecht in de wachtpost:

 www.wachtpostzennevallei.be.

WACHTPOST ZENNEVALLEI
Alsembergsesteenweg 89
1501 Buizingen
02/ 361.10.10


AANDACHT!

- De wachtpost is er enkel voor dringende hulpverlening die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.

- De wachtpost werkt enkel op afspraak na telefonisch contact 02/361.10.10