Wachtdienst week:

We werken met verschillende huisartsen van verschillende praktijken in de streek samen in een wachtsysteem.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag wordt de wachtdienst ingeschakeld van 20u 's avonds tot 8u ’s ochtends.

Tijdens de maanden juli en augustus op woensdag van 18 u 's avonds tot 8u ’s ochtends.

Als u belt naar de praktijk (02/356.05.59) tijdens deze uren, wordt op het antwoordapparaat het telefoonnummer vermeld dat u kan bellen van de huisarts van wacht op dat moment.

Tijdens deze uren belt u alleen voor dringende medische zaken


Wachtdienst weekend:

Van vrijdagavond 20 uur tot maandagochtend 8 uur, en op feestdagen kan u terecht bij de dokter van wacht. Deze houden consultatie in de wachtpost in Buizingen: www.wachtpostzennevallei.be.

WACHTPOST ZENNEVALLEI
Alsembergsesteenweg 89
1501 Buizingen
02/ 361.10.10

U kan daar terecht zonder afspraak voor consultaties.

Huisbezoeken kan u aanvragen via 02/361.10.10

De wachtpost is er voor dringende hulpverlening die niet kan wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.